Гэгээн шувуу
“Гэгээн шувуу” утга зохиолын сан нь үндэсний утга зохиолын үнэ цэн, чанарыг дээшлүүлэх, үндэсний уран зохиолын нэр хүнд, хүртээмжийг дотооддоо болон олон улсад өргөн дэлгэрүүлэхэд өөрсдийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан тусална.