Ж.Тэгшзаяа
Ж.Тэгшзаяа нь Милан Кундерагийн “Тэвчихийн аргагүй хөнгөн оршихуй” роман, Франц Кафкагийн “Хувирал тэргүүт тууж, өгүүллэг” номыг эх хэлнээ буулгасан чадварлаг орчуулагч. Мөн тэрээр UB.LIFE цахим хуудасны кино тоймч, Tegshee’s Movie Corner хуудсыг хөтлөн явуулдаг.