О.Хүслэн
МУИС-ийн Ази судлалын тэнхим, Солонгос хэл, орчуулгын ангийн гурав дугаар дамжааны оюутан.