Фройдын сүүдэр
Зохиолч Г.Аюурзанын “Арван зүүдний өр” зохиолд гардаг “Фройдын сүүдэр” нэрийг албан ёсны зөвшөөрөлтэй авч булангаа нэрлэлээ. Энд залуу зохиолчид зохиолоо бүтээлээ танилцуулах боломжтой.