Э.Энхцолмон
Түүний аяллын тэмдэглэл, эгэл жирийн хүмүүсийн ахуй амьдралын гүн нухлаадас дундуур явж бичсэн нийтлэлүүд уншигчдын талархлыг хүлээсэн билээ.