Х.Чойдогжамц
Уран зохиол судлал, шүүмжийн чиглэлээр "Тайлахуйн чинад", "Гүн хэлмэр" ном хэвлүүлсэн. Тайлал шинжлэл, уран сайхны шүүмж чиглэлээр бичдэг.