У.Бямбаням
“Гэрэг” сэтгүүлийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан. “Гоодаль”, “Үндэсний тойм”, “Гэрэг” сэтгүүлд нийтлүүлсэн уран зохиолын шүүмж, эсээнүүд уншигчдад хүрсэн. Сэтгүүлзүйн бүтээлүүдээрээ Ц.Балдорж шагналын дэд болон тусгай байрын шагналыг хүртэж байв.
2018-10-08 1313
2018-01-26 1353