Мө.Батбаяр
Хятад Улсад "Хятадын орчин үеийн уран зохиол"-ын чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж буй тэрбээр орчуулга, аян замын тэмдэглэл, шүүмжийн төрлөөр голчлон туурвидаг.
2019-11-18 690
2018-02-20 4459