Мө.Батбаяр
Хятад Улсад "Хятадын орчин үеийн уран зохиол"-ын чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж буй тэрбээр орчуулга, аян замын тэмдэглэл, шүүмжийн төрлөөр голчлон туурвидаг.
2022-11-15 537