А.Амармэнд
А.Амармэнд нь “Гоодаль” сэтгүүлийн эрхлэгч, “Засгийн газрын мэдээ” сонины тоймчоор ажиллаж байсан. Өдгөө Тайваньд магистрантурт суралцаж байна.